Home

cilesi e garantuar...

oxhak.com

Thursday
Apr 17th

www.oxhak.com - modelojme, prodhojme dhe instalojme oxhaqe me cilesi te larte...!

Modeli Amsterdam

Sample content

Modeli Amsterdam - eshte i prodhuar nga gur masiv i lidhur ne blloqe, dhe eshte i pershtatshem per ambjente klasike. Oxhaku eshte i pajisur me te gjitha aksesoret e nevojshem.

Modeli Aulona

Sample image

Oxhak i prodhuar nga gur masiv, dhe i punuar me dore. Ky model eshte i pershtatshem per ambjente ndenjie klasike. Oxhaku funksional me dru zjarri.

 

Modeli Luanet

Sample image

Oxhak i prodhuar nga gur masiv, dhe i punuar me dore. Ky model eshte i pershtatshem per ambjente ndenjie klasike. Oxhaku funksional me dru zjarri.

 

Modeli Artemisa

Sample image

Oxhak i prodhuar nga gur masiv, dhe i punuar me dore.

 
  • Modelet

  • Materialet

  • Prodhimi

  • Instalimi

Modelet e zhvilluara nga oxhak.com, jane krijime origjinale nga mjeshtri Toska.

Modelet skicohen ne pershtatje me ambjentet ku do te instalohen, dhe ju paraqiten per miratim klienteve.

Gjithashtu ne pranojme edhe modele te propozuara nga vete klientet, sipas nevojes se tyre, si dhe bashkepunojme me arkitektet e klienteve.

Oxhaqet ndertohen me tulle shamot, e cila i reziston zjarrit ne menyre optimale. Gjithashtu mund te perdoren oxhaqe te gatshem prej gize. Tubi i oxhakut vendoset prej materiali inox, dhe vishet nga jashte me blloqe. Ne fund te tubit, jashte ne tarrace vendoset kapelja. Gjithashtu vendosim lesh xhami per izolimin e tubit te inox-it.

Veshja e oxhakut prodhohet nga gur masiv i cili perpunohet vetem me dore. Guri masiv sigurohet nga vende te ndryshme jashte shqiperise.
Guri masiv i shfrytezuar per veshjen e oxhakut vjen ne motive dhe ngjyra te ndryshme. Ne gjithashtu pranojme edhe kerkesa nga klientet per ngjyren dhe motivet e gurit masiv qe kerkojne te perdorin.

Prodhimi i veshjes se oxhakut kryhet kryesisht me skalitje me dore.

Kollonat e oxhakut prodhohen te plota dhe nuk jane pjese me ngjitje, dhe kane trashesi reth 20 cm. Ndersa kornizat e oxhakut prodhohen me gur masiv me trashesi 6 deri ne 8 cm.

Ne kryejme dhe instalimin e oxhakut ne ambjentet e klientit, duke bere vendosjen ne funksionim te plote te oxhakut. Gjate instalimit ne sigurojme te gjitha materialet e nevojshme per perfundimin e oxhakut.

Per instalimin ne japim garanci te plote funksionimi.

Kohezgjatja e instalimit ne ambjentet e shtepise se klientit zgjat jo me shume se nje dite pune.

Modeli i Fundit

Sample image Modeli Amsterdam - eshte i prodhuar nga gur masiv i lidhur ne blloqe, dhe eshte i pershtatshem per ambjente klasike.

Modele Moderne

Modeli Milano  Sample image Oxhak i perpunuar me skalitje, i pershtatshem per kende.
Modeli Alba Sample image Oxhak i prodhuar nga gur masiv.
Modeli Elsa Sample image Oxhak i prodhuar nga gur graniti.